Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Hiểu và phân biệt rõ quyền lực và ảnh hưởng
 2. Hiểu và nhận diện được các loại quyền lực cá nhân
 3. Hiểu và biết cách chuyển các quyền lực thành ảnh hưởng
 4. Hiểu và áp dụng được 3 chiến lược tạo ảnh hưởng

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 2-3 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự đạt được kết quả học tập tốt và thực tiễn.

3.5/5.0 (9)

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
IP – Kiểm tra đầu khóa học 00:20:00
CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Quizlet – Tự học Thương lượng và tạo ảnh hưởng 00:00:00
Quizlet- Kiểm tra thuật ngữ Anh – Việt 00:00:00
LÃNH ĐẠO 360
Lãnh đạo 360 – Giới thiệu 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo bản thân 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo cấp dưới 00:00:00
Quiz Lãnh đạo cấp dưới 00:03:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đồng nghiệp 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo cấp trên 00:00:00
Quiz Lãnh Đạo cấp trên 00:03:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đối tác 00:00:00
CÁC LOẠI QUYỀN LỰC CÁ NHÂN
Quyền lực bản thân và quyền lực từ vị trí công tác 00:00:00
Bài đọc: Quyền lực cứng vs. mềm 00:00:00
Quiz – Các loại quyền lực cá nhân 00:03:00
LẠM DỤNG QUYỀN LỰC
Sếp bịnh 00:00:00
Bài đọc: Có sếp thế này thì chạy ngay nhé 00:00:00
BIẾN QUYỀN LỰC THÀNH ẢNH HƯỞNG
Biến quyền lực thành ảnh hưởng 00:00:00
CHIẾN LƯỢC 3R TRONG TẠO ẢNH HƯỞNG
Ba chiến lược tạo ảnh hưởng 00:00:00
Chiến lược Phạt (Retribution) 00:00:00
Chiến lược Cùng có lợi (Reciprocity) 00:00:00
Chiến lược Lý lẽ (Reason) 00:00:00
Quiz chiến lược 3R trong tạo ảnh hưởng 00:03:00
ĐƯA Ý TƯỞNG LÊN CẤP TRÊN
10 chiêu đưa ý tưởng lên cấp trên 00:00:00
QUIZ – 10 CHIÊU ĐƯA Ý TƯỞNG LÊN CẤP TRÊN 00:05:00
CÂN BẰNG QUYỀN LỰC
Cân bằng quyền lực 00:00:00
Tại sao sếp giỏi thường phân quyền? 00:00:00
Quiz – Cân bằng quyền lực 00:03:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 – Chuyên viên nhân sự 00:04:00
Tình huống 2 – Giám đốc tài chính 00:04:00
CHÍNH TRỊ TRONG TỔ CHỨC
Chính trị trong tổ chức 00:00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
IP – Kiểm tra cuối khóa học 00:40:00
BÀI ĐỌC
Cách làm người khác ngừng la mắng 00:00:00
Đánh giá khóa học Chiến lược tạo ảnh hưởng 00:00:00

Những Nhận Xét

3

3
1 đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao1
 • 2 sao0
 • 1 sao0
 1. Nhìn chung là hay nhưng cũng có nhiều khuyết điểm

  3

  Sai lỗi chính tả quá nhiều.
  Bài test dễ, có trong nội dung bài học.
  Những câu hỏi đòi hỏi phải rập khuôn và thuộc lòng nhiều nhưng không nhấn mạnh vào kiến thức, nội dung.
  Không hiện thị nội dung Tình huống 1 – Chuyên viên nhân sự trong bài tập tình huống.

56 SINH VIÊN GHI DANH

Khóa học liên quan

© 2018 Nhựa Duy Tân.