Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 1. Hiểu rõ các khái niệm và mối quan hệ giữa khả năng, động viên, hiệu suất làm việc, kết quả , và sự hài lòng của nhân viên với công việc
 2. Hiểu và ứng dụng mô hình về động viên để khuyến khích và động viên nhân viên
 3. Hiểu và chuẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất làm việc của nhân viên
 4. Hiểu và áp dụng các kỹ thuật gia tăng khả năng của nhân viên
 5. Thiết kế và áp dụng 1 chương trình động viên hiệu quả

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 4-6 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự đạt được kết quả học tập tốt và thực tiễn.

3.5/5.0 (7)

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
MDP – Kiểm tra đầu khóa 00:20:00
THÀNH TÍCH = NĂNG LỰC x ĐỘNG VIÊN
Thành tích = Năng lực x Động viên FREE 00:00:00
QUIZ – THÀNH TÍCH = NĂNG LỰC X ĐỘNG VIÊN 00:03:00
NĂNG LỰC
Biểu hiện của người thiếu năng lực 00:00:00
5R – giải quyết vấn đề thiếu năng lực của nhân viên 00:00:00
QUIZ – 5R GIẢI QUYẾT SỰ THIẾU NĂNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN 00:03:00
ĐỘNG VIÊN -> THÀNH TÍCH -> PHẦN THƯỞNG -> SỰ HÀI LÒNG
Thiết lập chương trình động viên hiệu quả 00:00:00
Quiz – Thiết lập chương trình động viên hiệu quả 00:03:00
ĐỘNG VIÊN -> THÀNH TÍCH
Động viên –>Thành tích: Loại bỏ các rào cản 00:00:00
Tạo động lực cao: 4 kiểu quản lý 00:00:00
QUIZ – LOẠI BỎ CÁC RÀO CẢN 00:03:00
THÀNH TÍCH -> PHẦN THƯỞNG
Thành tích –> Phần thưởng: 3 chiến lược Khen thưởng và Kỷ luật 00:00:00
QUIZ THÀNH TÍCH -> PHẦN THƯỞNG:CHIẾN LƯỢC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 00:05:00
PHẦN THƯỞNG -> SỰ HÀI LÒNG
Thiết kế phần thưởng có ý nghĩa và xứng đáng 00:00:00
Thiết kế công việc hấp dẫn 00:00:00
QUIZ – THIẾT KẾ CÔNG VIỆC HẤP DẪN 00:03:00
Các yếu tố động viên cho từng nhóm nhân viên 00:00:00
CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN
Tháp nhu cầu của Maslow 00:00:00
Thuyết X – Y – Z 00:00:00
Lý thuyết 2 yếu tố của Herzberg 00:00:00
Lý Thuyết ERG 00:00:00
Lý thuyết McClelland 00:00:00
Lý thuyết về Công bằng 00:00:00
BỘ CÂU HỎI KHUNG CHUẨN ĐOÁN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THÀNH TÍCH - ĐỘNG VIÊN - NĂNG LỰC
Bộ khung chuẩn đoán các vấn đề về Động viên- Năng lực- Thành tích 00:00:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 – Công ty du lịch sông Hương 00:04:00
Tình huống 2 – Taxi Gia Nghĩa 00:04:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
MDP – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
BÀI ĐỌC THÊM
10 Cách lấy lòng nhân viên ngoài lương, thưởng 00:00:00
TÓM TẮT MÔN HỌC
Tóm tắt môn học 00:00:00
Đánh giá khóa học Động viên và phát triển con người 00:00:00

Những Nhận Xét

N.A

đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không tìm thấy Phản Hồi cho khóa học này.

55 SINH VIÊN GHI DANH

Khóa học liên quan

© 2018 Nhựa Duy Tân.