Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ

 1. Hiểu, so sánh, chỉ ra sự khác biệt giữa trao quyền và quyền lực
 2. Hiểu và áp dụng được các thành phần của trao quyền
 3. Hiểu và áp dụng được các bước trong quá trình trao quyền
 4. Hiểu và biết các vượt qua các thách thức cản trở quá trình trao quyền

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 4-6 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự đạt được kết quả học tập tốt và thực tiễn.

3.9/5.0 (4)

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA ĐẦU KHÓA
EP – Kiểm tra đầu khóa học 00:20:00
CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Quizlet game tự kiểm tra kiến thức trao quyền 00:00:00
Quizlet Game tự kiểm tra kiến thức Thuật ngữ Anh – Việt: Trao quyền 00:00:00
Giới thiệu về Trao quyền và Gắn kết nhân viên
Giới thiệu về trao quyền 00:00:00
Trao quyền: trao gì? 00:00:00
Nếu không trao quyền? 00:00:00
Quiz – giới thiệu về trao quyền 00:03:00
Các thành phần của Trao quyền
Lợi ích của trao quyền 00:00:00
Quiz – lợi ích khi trao quyền 00:03:00
Trao quyền: Làm thế nào?
Quy trình trao quyền 00:00:00
Các nguyên tắc trao quyền 00:00:00
Trao quyền thế nào? 00:00:00
Cân bằng quyền lực 00:00:00
Quiz – làm thế nào để trao quyền 00:03:00
Những thách thức cản trở việc Trao quyền
Cản trở của việc trao quyền 00:00:00
Quiz – Cản trở việc trao quyền 00:03:00
Thúc đẩy hoạt động gắn kết nhân viên
Gắn kết nhân viên là gì 00:00:00
Quyết định: Khi nào gắn kết nhân viên 00:00:00
Quiz – Quyết định khi nào gắn kết nhân viên 00:03:00
Quyết định: Gắn kết ai/hình thức gắn kết 00:00:00
Quiz – Gắn kết ai/hình thức gắn kết 00:02:00
BÀI ĐỌC THÊM
Bài đọc thêm: Bố đã già và lú lẫn 00:00:00
Bài đọc thêm: Trao quyền là gì? 00:00:00
Cách khuyến khích con học tập 00:00:00
Trao quyền tại Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế OISP 00:00:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 – Quản lý cửa hàng 00:04:00
Tình huống 2 – Tổ chức hoạt động sinh viên trong nhà trường 00:04:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
EP – Kiểm tra kết thúc khóa học 00:40:00
HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG MÔN HỌC
Hướng dẫn ứng dụng môn học (Empowering and Engaging Employees) 00:00:00
Đánh giá khóa học Kỹ năng trao quyền cho nhân viên 00:00:00

Những Nhận Xét

N.A

đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không tìm thấy Phản Hồi cho khóa học này.

54 SINH VIÊN GHI DANH

Khóa học liên quan

© 2018 Nhựa Duy Tân.