Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 1. Hiểu và áp dụng  các mô hình thương lượng
 2. Nắm và ứng dụng kỹ năng thương lượng trong các hoạt động
 3. Hiểu và biết cách trở thành 1 người thương lượng có nguyên tắc

Yêu cầu:

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 2-3 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự đạt được kết quả học tập tốt và thực tiễn.

3.6/5.0 (19)

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
NE – Kiểm tra đầu khóa học 00:20:00
CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Bài tập tình huống: Ác nữ nơi công sở 00:00:00
QUY TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG
Tình huống thương lượng: Sếp giao việc 00:00:00
Quy trình thương lượng 00:00:00
Quiz – trong khi thương lượng 00:02:00
CÁC TỪ KHÓA CẦN LƯU Ý TRONG THƯƠNG LƯỢNG
7 từ khóa trong thương lượng 00:00:00
QUIZ – 7 TỪ KHÓA TRONG THƯƠNG LƯỢNG 00:02:00
LÀM GÌ KHI THAM GIA VÀO THƯƠNG LƯỢNG
Chuẩn bị thương lượng 00:00:00
Trong phòng thương lượng và kết thúc thương lượng 00:00:00
Quiz – TRONG PHÒNG THƯƠNG LƯỢNG VÀ KẾT THÚC THƯƠNG LƯỢNG 00:04:00
THƯƠNG LƯỢNG NHƯ THẾ NÀO
3 phong cách thương lượng 00:00:00
THƯƠNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI KHÓ THƯƠNG LƯỢNG?
Thương lượng với người khó thương lượng 00:00:00
QUIZ – THƯƠNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI KHÓ THƯƠNG LƯỢNG 00:04:00
NHẬN DIỆN NHỮNG NGƯỜI MUỐN/KHÔNG MUỐN THƯƠNG LƯỢNG
6 đặc điểm làm đối tác thích/ không thích thương lượng với chúng ta 00:00:00
QUIZ – 6 ĐẶC ĐIỂM LÀM ĐỐI TÁC THÍCH/ KHÔNG THÍCH THƯƠNG LƯỢNG 00:03:00
Thương lượng là 1 quá trình 00:00:00
Quiz – Thương lượng là một quá trình 00:05:00
THƯƠNG LƯỢNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA QUỐC GIA
Thương lượng trong môi trường đa quốc gia 00:00:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 – Thành và cuộc đàm phán đòi bồi thường 00:04:00
Tình huống 2 – Lan và cuộc đàm phán về kỳ nghỉ phép không lương 00:05:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC
NE – Kiểm tra cuối khóa học 00:40:00
BÀI ĐỌC
Giải pháp là gì? 00:00:00
Đánh giá khóa học Kỹ năng thương lượng hiệu quả 00:00:00

Những Nhận Xét

N.A

đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không tìm thấy Phản Hồi cho khóa học này.

55 SINH VIÊN GHI DANH

Khóa học liên quan

© 2018 Nhựa Duy Tân.