Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ sau:

 1. Hiểu rõ Lãnh đạo là gì? Phân biệt với nhá quản lý.
 2. Biết rõ 5 chức năng chính của lãnh đạo: 1) Xây dựng tầm nhìn, 2) phát triển nhóm, 3) phát triển đồng đội, 4) động viên và thúc đẩy, và 5) phân công công việc và gắn kết con người
 3. Biết rõ nội dung và lộ trình phát triển 5 phẩm chất, 3 kỹ năng, 2 nhóm hành vi của lãnh đạo, và 8 giá trị đạo đức cốt lõi của nhà lãnh đạo
 4. Hiểu và áp dụng các khái niệm căn bản của lãnh đạo như Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược, mục tiêu chiến lược và quy trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp.
 5. Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PESTEL, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
 6. Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Focus)  

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 2-3 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự đạt được kết quả học tập tốt và thực tiễn.

3.4/5.0 (1)

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA ĐẦU KHÓA
LST – Kiểm tra đầu khóa học 00:20:00
CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Game Quizlet- Các khái niệm cơ bản FREE 00:00:00
Game Quizlet – Các thuật ngữ Việt – Anh 00:00:00
BÀI ĐỌC
Boss vs Leader 00:00:00
Làm đúng việc và làm việc đúng 00:00:00
Lợi thế cạnh tranh 00:00:00
Tránh mắc kẹt ở quản lý cấp trung 00:00:00
LÃNH ĐẠO: CÓ PHẢI CHỨC VỤ?
Leader vs Manager 00:00:00
Lãnh đạo có phải chức vụ – Quiz 00:03:00
CÁC PHẨM CHẤT - KỸ NĂNG - HÀNH VI CẦN CÓ CỦA 1 LÃNH ĐẠO
Trait approach – Các phẩm chất của Lãnh đạo 00:00:00
Skill approach – Các kỹ năng của lãnh đạo 00:00:00
Behavioral approach – Các nhóm hành vi lãnh đạo 00:00:00
Các yêu cầu đối với người lãnh đạo – QUIZ 2 ngày
5 VAI TRÒ CHÍNH CỦA 1 LÃNH ĐẠO
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
5 vai trò của nhà lãnh đạo – QUIZ 00:02:00
8 YÊU CẦU VỀ ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO
8 tiêu chuẩn đạo đức của nhà lãnh đạo 00:00:00
8 yêu cầu đạo đức với nhà lãnh đạo – QUIZ 00:03:00
LÀM KINH DOANH LÀ LÀM GÌ? LÀM SAO ĐỂ KIẾM TIỀN?
Kinh doanh là gì? 00:00:00
CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
Chiến lược là gì? 00:00:00
Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược 00:00:00
Các cấp chiến lược 00:00:00
Qui trình hoạch định chiến lược 00:00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter 00:00:00
Quy trình QTCL của DN – QUIZ 00:05:00
PHÂN TÍCH PESTEL
Phân tích PESTEL 00:00:00
PHÂN TÍCH SWOT
Kỹ thuật phân tích SWOT 00:00:00
Chuỗi giá trị và liên kết chuỗi giá trị (Value Chains and Value System)
Chuỗi giá trị 00:00:00
Chuỗi giá trị – QUIZ 00:01:00
MA TRẬN BCG
Ma trận BCG 00:00:00
Ma trận BCG – QUIZ 00:02:00
VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM PLC
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2 00:00:00
PLC – Quiz 00:02:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 – LST – Ăn trưa mà cũng làm việc 00:04:00
Tình huống 2 – LST – Lật ngược ván cờ 00:04:00
KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
LST – Kiểm tra kết thúc khóa học 00:40:00
TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phẩm chất – Kỹ năng -Hành vi – Chức năng lãnh đạo 00:00:00
Các công cụ tư duy chiến lược 00:00:00
Sách tham khảo về phát triển kỹ năng lãnh đạo 00:00:00
Đánh giá khóa học Lãnh đạo và tư duy chiến lược 00:00:00

Những Nhận Xét

4

4
4 đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không tìm thấy Phản Hồi cho khóa học này.

54 SINH VIÊN GHI DANH

Khóa học liên quan

© 2018 Nhựa Duy Tân.