Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

 1. Hiểu được giá trị của team
 2. Hiểu và áp dụng được 4 bước của phát triển team
 3. Tự đánh giá vấn đề của team và đề xuất giải pháp
 4. Hiểu, thực hành, áp dụng các kỹ thuật lãnh đạo team
 5. Hiểu, thực hành, áp dụng các yêu cầu của 1 thành viên team
 6. Nhận diện và biết cách xử lý các thành viên không tích cực, thiếu đóng góp
 7. Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức trong team

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 2-3 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 5 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự đạt được kết quả học tập tốt và thực tiễn.

3.9/5.0 (9)

Chương trình đào tạo

TB - KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
TB – Kiểm tra đầu khóa học 00:20:00
CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN
Quizlet – Game tự kiểm tra kiến thức Phát triển nhóm 00:00:00
UƯ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHÓM
Vai trò và các ưu điểm nổi bật của nhóm 00:00:00
Quiz – Vai trò và các ưu điểm của nhóm 00:01:00
4 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM
4 giai đoạn phát triển của nhóm 00:00:00
4 Giai đoạn phát triển – quiz 00:04:00
Giai đoạn 1: Hình thành
Giai đoạn 1: Hình thành 00:00:00
Giai đoạn 1 – Hình thành – Quiz 00:02:00
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc nhóm
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc 00:00:00
Vấn đề của suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Giai đoạn 2 – Hình thành chuẩn mực – Quiz 00:03:00
Giai đoạn 3: Bão tố
Giai đoạn 3: Bão tố 00:00:00
Giai đoạn 3 – Bão tố – quiz 00:02:00
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao 00:00:00
Các đặc trưng của nhóm có hiệu suất cao 00:00:00
Giai đoạn 4 – Hiệu suất cao – quiz 00:03:00
SUY NGHĨ THEO NHÓM
Suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Phương pháp vượt qua suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHÓM
Vai trò xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong nhóm 00:00:00
Vai trò của mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm 00:00:00
Vai trò lãnh đạo nhóm – Quiz 00:02:00
VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Vai trò điều phối công việc của các thành viên 00:00:00
Vai trò xây dựng quan hệ của các thành viên 00:00:00
Kỹ năng phản hồi 00:00:00
Các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của nhóm 00:00:00
Vai trò của thành viên trong nhóm – Quiz 00:03:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 – Ghét người bạn trong nhóm 00:04:00
Tình huống 2 – Khi ai cũng là chuyên gia 00:04:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
TB – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG NỘI DUNG MÔN HỌC
Hướng dẫn ứng dụng trong công việc 00:00:00
TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Mô hình khái quát hóa về Phát triển nhóm 00:00:00
Đánh giá khóa học Phát triển đội nhóm 00:00:00

Những Nhận Xét

N.A

đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Không tìm thấy Phản Hồi cho khóa học này.

54 SINH VIÊN GHI DANH

Khóa học liên quan

© 2018 Nhựa Duy Tân.