Mục tiêu:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:

 1. Hiểu, phân biệt và áp dụng được các khái niệm tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, mục tiêu quý, tháng.
 2. Phân biệt được các loại mục tiêu khác nhau như mục tiêu phát triển, mục tiêu sản xuất, mục tiêu tài chính, mục tiêu nhân sự.
 3. Hiểu và áp dụng được phương pháp thiết kế mục tiêu theo SMARTER
 4. Xây dựng và thống nhất  được giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc
 5. Hiểu và áp dụng được các công cụ quản lý mục tiêu và công việc

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 2-3 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Khóa học 100% online.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành 2 bài tập tình huống: nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự đạt được kết quả học tập tốt và thực tiễn.

3.7/5.0 (15)

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
GS – Kiểm tra đầu khóa 00:20:00
GAME TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Quizlet của Thiết kế mục tiêu FREE 00:00:00
THIẾT KẾ TẦM NHÌN: LÀM THẾ NÀO? TỪ ĐÂU?
6 nguồn thông tin chính để phát triển tầm nhìn cho team 00:00:00
6 từ khóa cho một tầm nhìn mới 00:00:00
4 phương pháp để phát triển tầm nhìn 00:00:00
Các video truyền cảm hứng cho tầm nhìn 00:00:00
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VS. MỤC TIÊU HÀNG NĂM
Từ tầm nhìn đến kế hoạch hành động 00:00:00
Quiz – Từ tầm nhìn đến kế hoạch hành động 00:03:00
NGUYÊN TẮC SMART TRONG THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ MỤC TIÊU
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu 00:00:00
Bài đọc: Let go 00:00:00
CÁC CƠ SỞ ĐỂ THIẾT KẾ MỤC TIÊU
5 cơ sở thiết kế mục tiêu 00:00:00
QUIZ – 5 CƠ SỞ THIẾT KẾ MỤC TIÊU 00:03:00
THIẾT KẾ MỤC TIÊU THEO THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG - BSC
Thẻ điểm cân bằng – Balance Score Card 00:00:00
4 nhóm mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng FREE 00:00:00
QUIZ – 4 NHÓM MỤC TIÊU THEO THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC 00:03:00
QUI TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MỤC TIÊU
Quy trình thiết kế mục tiêu 00:00:00
Qui trình triển khai mục tiêu 00:00:00
QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU (MBO)
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên 00:00:00
QUIZ – Quy trình triển khai mục tiêu từ tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên 00:03:00
4 nhóm mục tiêu của nhân viên 00:00:00
7 từ khóa trong việc đặt mục tiêu cho nhân viên 00:00:00
Công thức thành tích – động cơ và năng lực 00:00:00
Mô hình đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu của nhân viên 00:00:00
Quiz – Mô hình đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu của nhân viên 00:03:00
CẬP NHẬT CÁC THẢO LUẬN
Khi nào đặt mục tiêu cao là tốt? 00:00:00
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi? 00:00:00
Quiz – làm sao để biết mục tiêu có khả thi? 00:05:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1 00:04:00
Tình huống 2 00:04:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
GS – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Tóm tắt nội dung môn học 00:00:00
Đánh giá khóa học Thiết lập và quản lý mục tiêu 00:00:00

Những Nhận Xét

4

4
1 đánh giá
 • 5 sao0
 • 4 sao1
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0
 1. Nhận xét khóa học

  4

  Khóa học cung cấp nhiều nội dung bổ ích. Nội dung BSC em nghĩ nên có nhiều ví dụ thực tế và phù hợp hơn ạ

53 SINH VIÊN GHI DANH

Khóa học liên quan

© 2018 Nhựa Duy Tân.