Giới thiệu Thinking School

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giải phóng con người bằng giáo dục tư duy phản biện và khai phóng trên nền tảng công nghệ

Sứ mệnh

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giải phóng con người bằng giáo dục duy phản biện khai phóng trên nền tảng công nghệ

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức giáo dục quốc tế, chất lượng cao, trên nền tảng công nghệ

Triết lý tư duy phản biện và giáo dục khai phóng là nền tảng của mọi chương trình đào tạo của trường

Từ khóa:

  • Giáo dục khai phóng
  • Tư duy phản biện
  • Công nghệ đào tạo
  • Quốc tế hóa

Giá trị cốt lõi

Đạo đức: chúng tôi tin rằng đạo đức là phẩm chất quan trọng nhất để sống, làm việc, đặc biệt quan trọng trong môi trường giáo dục. Chúng tôi cam kết thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của nghề nghiệp và áp dụng tinh thần này trong toàn bộ chương trình của chúng tôi. Ở Thinking School chúng tôi áp dụng 8 chuẩn mực đạo đức của trí tuệ.

Trí tuệ chất lượng duy cao: không ngừng nâng cao trí tuệ và chất lượng tư duy cho đội ngũ, cộng đồng, và người học.

người học khách hàng: cam kết mang đến giá trị cao nhất cho người học và tổ chức của học. Đối xử công bằng và quý trọng họ.

Sáng tạo liên tục học tập: liên tục cập nhật những nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu mới nhất, hiện đại nhất. Hướng đến phát triển đội ngũ, người học, và cộng đồng ở mức sáng tạo cao nhất.

Hạnh phúc: là một môi trường làm việc mang đến hạnh phúc cho nhân viên, giảng viên, học viên, và cộng đồng. Hạnh phúc được hiểu là sự bền vững, hài hòa ở các tài sản tinh thần và vật chất.

8 chuẩn mực đạo đức trí tuệ

1.Tin vào lý tính

2.Khiêm tốn trí tuệ

3.Bền bỉ trí tuệ

4.Tự trị trí tuệ

5.Cảm thông trí tuệ

6.Chính trực trí tuệ

7.Can đảm trí tuệ

8.Công bằng trí tuệ

Cam kết chất lượng

Thinking school đặt quyền lợi của học viên và khách hàng lên hàng đầu.

Thinking school làm việc chặt chẽ với khách hàng để nắm bắt nhu cầu đào tạo và thiết kế chương trình đào tạo phù hợp nhất.

Thinking School luôn lắng nghe và mong muốn cải tiến chất lượng giảng dạy và dịch vụ của mình. Mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết trên tình thần hợp tác, đối thoại, và hướng đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng và học viên.

Đối với dịch vụ E-learning: cam kết hoàn 100% chi phí trong 7 ngày đầu tiên kể từ khi học viên đăng ký theo học.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

[popup_trigger id=”2828″ tag=”span”][/popup_trigger]

Tiến Sĩ. Vũ Thế Dũng [ Giảng viên ]

[popup_trigger id=”2995″ tag=”span”][/popup_trigger]

GS.TS. Rolf-Dieter Reineke [ Giảng viên ]

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

[popup_trigger id=”3208″ tag=”span”][/popup_trigger]

ThS. Nguyễn Thị Ánh Phương [ Giảng viên ]

[popup_trigger id=”3214″ tag=”span”][/popup_trigger]

ThS. Tạ Hùng Anh [ Giảng viên ]

[popup_trigger id=”2850″ tag=”span”][/popup_trigger]

PGS TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam [ Giảng viên ]

[popup_trigger id=”2840″ tag=”span”][/popup_trigger]

ThS. Hoàng Kim Dương [ Giảng viên ]

© 2018 Nhựa Duy Tân.